Industrijska mjerenja d.o.o. je firma koja se bavi svim djelatnostima u području mjerenja i regulacije. 
Djelatnosti:
Zastupanje inozemnih proizvođača mjerno-regulacijske opreme.
Nabavka opreme prema specifikaciji (ili zamjenske).
Sevis i održavanje mjerno-regulacijske opreme.
Umjeravanje i ovjera mjerila tlaka i temperature u laboratoriju ili na terenu
Servis i ovjera mjerila utroška topline.
Umjeravanje mjerila otalih fizikalnih veličina u suradnji sa drugim laboratorijima.
Izvođenje mjerno-regulacijskih krugova i staza.

            Dugogodišnjim radom na području mjerenja i regulacije, ostvarili smo kontakte i suradnju sa proizvođačima mjerila, korisnicima, laboratorijima i državnim institucijama.

Zastupsta: KAMSTRUP A/S,  proizvođač: mjerila utroška toplinske energije
mjerila utroška električne energije
mjerila potrošnje vode (za kućanstva)
mjerila potrošnje plina (za kućanstva)

NIVELCO, proizvođač: uređaji za signalizaciju razine
uređaji za mjerenje razine
sustavi za prikaz i registraciju razine

UE UNITED ELECTRIC CONTROLS, proizvođač tlačnih sklopki
temperaturnih sklopki
termometara
pretvarača tlaka
SCHENCK process, prizvođač: dozatora
vaga: tračnih, kamionskih, kranskih...
transportnih i skladišnih sustava

 

Industrijska mjerenja d.o.o. zadržava pravo neisporuke nepotpunih i netočnih narudžbi.
Copyrights © 2007 SmrK informatika d.o.o. All Rights Reserved.